Ministerstvo obrany a Armáda České republiky » Celoresortní zpravodajství

Celoresortní zpravodajství

9.1.2017 •Praporčice Petra B. pracuje jako instrumentářka 18. českého polního chirurgického týmu, který je součástí americké polní nemocnice ROLE 2 na základně HKIA (Hamid Karzai International Airport) v afghánském Kábulu. Úkolem vojenské nemocnice je poskytovat specializovanou chirurgickou péči na úrovni ROLE 2, provádět odbornou činnost v oboru resuscitativní chirurgie, anesteziologie, pooperační péče a zdravotnického odsunu v prostoru základny.

<!--WTD_ASSET(TITLE)-->

9.1.2017 •Vlaková souprava, která v neděli dopoledne vyrazila do Litvy, nepatří mezi obvyklé spoje, zastavující v železniční stanici Bučovice. Převáží totiž techniku a příslušníky rotního úkolového uskupení 74. lehkého motorizovaného praporu na téměř tříměsíční zahraniční cvičení s názvem Training Bridge 2017.

<!--WTD_ASSET(TITLE)-->

6.1.2017 •V pátek 6. ledna ve 13.40 hod. obdrželo Společné operační centrum Ministerstva obrany cestou OPIS Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR žádost o aktivaci veterinární zásahové skupiny z Vojenského veterinárního ústavu v Hlučíně.

<!--WTD_ASSET(TITLE)-->

6.1.2017 •Před dvěma lety se ve strašnickém krematoriu uskutečnilo poslední rozloučení s nadpraporčíkem Jiřím Schamsem přezdívaným Regi, a to se všemi vojenskými poctami za přeletu gripenů a bitevních vrtulníků. Dnes, kdy uplynul další rok od jeho úmrtí, se na Vinohradském hřbitově sešli zástupci velení Vojenské policie s maminkou Jiřího Schamse.

<!--WTD_ASSET(TITLE)-->

6.1.2017 •V pátek 6. ledna se uskutečnil v kasárnách Posádkového velitelství Praha v Dejvicích pietní akt u pomníku armádního generála Tomáše Sedláčka. Společně s náčelníkem Generálního štábu Armády ČR armádním generálem Josefem Bečvářem se zúčastnili i jeho předchůdci generálové Karel Pezl, Jiří Šedivý, Pavel Štefka, Vlastimil Picek a Jiří Nekvasil a další významní hosté.

<!--WTD_ASSET(TITLE)-->

6.1.2017 •Zájemci o vysokoškolské studium na Univerzitě obrany budou mít jedinečnou příležitost získat co nejvíce informací na dnech otevřených dveří jednotlivých fakult. Ve čtvrtek 12. ledna v Brně své brány otevřou Fakulta vojenského leadershipu a Fakulta vojenských technologií. O týden později, a to v sobotu 21. ledna proběhne den otevřených dveří Fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové.

<!--WTD_ASSET(TITLE)-->

4.1.2017 •Pokud se v těchto dnech pohybujete v Orlických horách, možná narazíte na vojáky z Pardubic. Ti tu absolvují výcvik přežití, tzv. S.E.R.E. (z anglického Survival, Evasion, Resistance, Extraction). Tento kurz musí absolvovat mj. všichni vojáci mířící do zahraniční mise a učí se v něm, jak přežít nejen ve volné přírodě, ale i při případném zajetí. Příslušníci 14. pluku logistické podpory tak ve sněhu a mrazu staví improvizované přístřešky pro přenocování, rozdělávají oheň s pomocí toho, co v přírodě najdou, filtrují vodu a připravují si na ohni jídlo. Podívejte se na fotografie ze zajímavého výcviku.

<!--WTD_ASSET(TITLE)-->

3.1.2017 •V pondělí 2. ledna nastoupili k Velitelství výcviku – Vojenské akademii další armádní nováčci, aby zde absolvovali tříměsíční kurz základní přípravy. S bezmála 500 rekruty Armády České republiky prošlo vstupní bránou do armády také 33 nových příslušníků aktivní zálohy a dalších 16 účastníků tzv. dobrovolného cvičení. Ti u Centra základní přípravy zdejší vojenské akademie společně projdou šestitýdenním výcvikem.

<!--WTD_ASSET(TITLE)-->

3.1.2017 •Za účasti významných hostů, včetně prvního zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Jiřího Balouna, přijal v Centru zabezpečení materiálem technických služeb ve Štěpánově symbolicky ministr Stropnický z rukou zástupců společnosti Tatra klíče od 26 vozidel v modifikaci valník se zvedacím čelem. Vozy zamíří k 20 útvarům a zařízením Armády ČR.

<!--WTD_ASSET(TITLE)-->

2.1.2017 •Asi v málokteré oblasti resortu jsou v poslední době u zrodu tak dynamických změn, jako u struktury podřízené státnímu tajemníkovi MO. Petr Vančura hovoří o novém kariérním řádu, dopadech novely zákona o vojácích z povolání, implementaci zákona o státní službě či o nových benefitech pro zaměstnance dle kolektivní smlouvy.

<!--WTD_ASSET(TITLE)-->

Zobrazena stránka 10 z 933
<4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15>