Ministerstvo obrany » Zpět na předchozí stránku » Je velmi důležité být u svého útvaru autoritou

Je velmi důležité být u svého útvaru autoritou

Ve dnech 21. – 23. března 2006 se ve Výcvikovém a školícím zařízení AČR Karlov na Šumavě uskutečnilo odborné shromáždění hlavního praporčíka Armády České republiky s vrchními praporčíky útvarů AČR.

Cílem pravidelného setkání představitelů praporčického sboru bylo vyhodnocení jejich činnosti a výměna zkušeností. Kromě toho byli  účastníci akce sezámeni se statistikou nehodovosti, kriminality a vývojem sociálně negativních jevů za rok 2005. Pracovníci  Vojenského historického ústavu při setkání informovali o své činnosti a výsledcích ústavu.

V posledním dni navštívil shromáždění náčelník Generálního štábu Armády České republiky generálporučík Pavel Štefka. Vyslechl doklady jednotlivých vrchních praporčíků zaměřené na zhodnocení jejich činnosti u konkrétních útvarů. V živé diskusi se věnoval nejčastějším problémům, se kterými se vrchní praporčíci v denní praxi setkávají. „Práce vrchního praporčíka má své historické kořeny a v současné armádě i své široké opodstatnění. Péče o vojáky je jedním z vašich stěžejních úkolů a jsem rád, že u vás vidím upřímnou snahu o hlubší vštěpování zásad etiky vojáka a profesionála,“ reagoval na diskusi generál Štefka.

V závěru setkání udělil náčelník Generálního štábu AČR Čestný odznak Přemysla Otakara II., krále železného a zlatého, za výtečné plnění úkolů při výstavbě rotmistrovského a praporčického sboru těmto vrchním praporčíkům: nadpraporčíku Martinu Gajancovi z 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany, praporčíku Marku Sekaninovi z 601. skupiny speciálních sil a praporčíku Petru Žákovi ze 7. mechanizované brigády.

fotografie 1 fotografie 1