Ministerstvo obrany » Zpět na předchozí stránku » Jmenování generálů na Pražském hradě

Jmenování generálů na Pražském hradě

V den 87. výročí vzniku Československa jmenoval prezident republiky do nových hodností pět generálů Armády České republiky.

V úvodu slavnostního ceremoniálu Václav Klaus připomněl, že povýšení do nových generálských hodností je oceněním dosavadní práce ve prospěch Armády České republiky, ale zároveň i inspirací a výzvou.

V prostorách Pražského hradu byl do hodnosti generálporučíka jmenován první zástupce náčelního Generálního štábu AČR Jaroslav Kolkus.

Do hodnosti generálmajora byli povýšeni ředitel sekce personální Ministerstva obrany Vladimír Lavička, ředitel sekce podpory Ministerstva obrany Pavel Jevula a Jiří Halaška, zástupce velitele sil podpory a výcviku.

Jediným nově jmenovaným brigádním generálem je plukovník gšt. Vladimír Trněný, který působí jako ředitel zabezpečení zpravodajské činnosti Ministerstva obrany.

Karel Kühnl předal Vladimíru Trněnému čestný kord, který je předáván při prvním jmenování do hodnosti generála a je jejím symbolem. „Čestný kord budiž vám čestnou připomínkou, že vaše mise ještě není u konce a že vás vaše hodnosti zavazují přinejmenším stejně, jako šlechtice zavazuje jeho urozenost,“ uvedl ministr obrany ke všem přítomným generálům.

Brigádní generál Vladimír Trněný poděkoval: „Velmi si tohoto ocenění vážím, ale rád bych upozornil, že se vždy jedná o práci většího týmu, ne pouze jednotlivců. Proto toto ocenění vnímám spíše jako poctu lidem, s nimiž jsem měl možnost během celé své armádní kariéry pracovat.“

 

Životopisy:

Generálporučík Ing. Jaroslav KOLKUS *.doc

Generálmajor Ing. Jiří HALAŠKA *.doc

Generálmajor Ing. Pavel JEVULA *.doc

Generálmajor Ing. Vladimír LAVIČKA *.doc

Brigádní generál Ing. Vladimír TRNĚNÝ *.doc