Ministerstvo obrany » Zpět na předchozí stránku » 43. výsadkový mechanizovaný prapor Chrudim

43. výsadkový mechanizovaný prapor Chrudim

43. výsadkový prapor představuje vševojskový útvar, který je předurčen k plnění speciálních bojových úkolů. Zejména jde o ničení a narušování činnosti důležitých prvků sestavy protivníka, o vedení průzkumu ve prospěch pozemních jednotek nebo o činnost taktického vzdušného výsadku.Vysoká profesionalita příslušníků praporu umožňuje jejich zařazování do vojenských kontingentů mírových misí v zahraničí. Prapor může ve zvláštních případech plnit i úkoly nevojenského charakteru, např. pomáhat občanům při živelních pohromách a záchraně majetkových hodnot na celém území České republiky.

Historicky navazuje na tradice výsadkových jednotek Československé armády, které vznikaly po skončení 2. světové války. Je přímým pokračovatelem tradic 71. výsadkového praporu, jenž byl založen 1.10.1947. V roce 1987 došlo ke změně názvu na 71. pěší výsadkový prapor československých parašutistů.

V roce 1991 udělil praporu prezident ČSFR čestný název Prapor československých parašutistů. Ve stejném roce byl přejmenován na 71. prapor rychlého nasazení. Jeho doplněním a reorganizaci vznikl k 1. dubnu 1994 prapor současný.

Od tohoto data je také začleněn do sestavy vojsk 4. brigády rychlého nasazení a tvoří v bojové činnosti zálohu velitele brigády. Od roku 2000 vykonávají všechny velitelské a odborné funkce (včetně řidičů) jen profesionálové. Jako vševojskový útvar má pevnou organizační strukturu. Je všestranně připraveným výsadkovým útvarem, schopným být zasazen v krátkém čase kdekoliv na území naší republiky. Může vést bojovou činnost taktického významu. Je schopen zasazení samostatně i v součinnosti s ostatními útvary AČR. Výcvik se v něm organizuje důsledně podle standardů NATO.

Základním druhem jeho výzbroje jsou především lehké zbraně, granátomety a přenosné protitankové prostředky. Vlastními přepravními prostředky jsou vozidla značky Land Rover, Ross a Tatra. Prapor může být přepravován vzduchem a vysazen na padácích. Nižší palebná síla (oproti klasickému vševojskovému útvaru) je vyvážena velkou pohyblivostí a důkladnou psychickou a fyzickou přípravou.

 

Komplexní vycvičenosti vojáků je dosahováno následujícími druhy příprav:

  • v taktické přípravě jsou vojáci cvičeni k preciznímu plnění úkolů bojové činnosti a v nástavbovém výcviku k profesionálnímu působení ve speciálních operacích. Do ní se prolínají všechny ostatní druhy příprav;
  • tělesná příprava pomáhá vojákům vyrovnat se s velkou fyzickou zátěží při bojové činnosti, zrychlených a dálkových přesunech. jejím důležitým prvkem je rovněž sebeobrana MUSADO;
  • výsadková příprava zabezpečuje připravenost příslušníků k seskokům padákem do složitého terénu a z malých výšek. Vlastním seskokům předchází důsledná pozemní příprava - na jednotlivé druhy výsadků, na činnost v letounech nebo na možné vysazení přízemním způsobem;
  • dokonalé zvládnutí střelby ze všech zbraní praporu, včetně pudové střelby a veškerých činností u zbraní a zbraňových kompletů, zabezpečuje střelecká příprava;
  • rovněž ostatní přípravy - průzkumná, psychologická, ženijní apod. - završují komplexní vycvičenost vojáků.

 

Aktualizováno: 22. října 2007