Ministerstvo obrany » Zpět na předchozí stránku » Ondráš - půlroční odklad

Ondráš - půlroční odklad

Pozitivním výsledkem jednání nazval hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek setkání s náměstkem ministryně obrany – ředitelem Kanceláře MO Radkem Šmerdou, které se uskutečnilo v Praze ve čtvrtek 31. srpna 2008.

Jako věcné jednání hodnotil schůzku na tiskové konferenci i krajský radní Jan Husák, který byl jedním z hlavních iniciátorů rozhovorů o budoucnosti Vojenského uměleckého souboru Ondráš, který sídlí v Brně.

Letos 19. června Ministerstvo obrany ČR rozhodlo o zrušení tohoto uměleckého souboru, a to k 31. prosinci 2008. Podle slov náměstka ministryně obrany Radka Šmerdy bylo zrušení tohoto souboru, případně jeho další budoucnost, na vážkách už minimálně deset let.

Ministerstvo obrany zaznamenalo zájem Jihomoravského kraje o budoucnost uměleckého souboru Ondráš a náměstek Šmerda vedl jednání se zainteresovanými stranami.

Účastníci čtvrtečního jednání se dohodli na kompromisu. „Výsledkem jednání je, že trvá rozhodnutí o tom, že tento soubor nemá zajištěnu další dlouhodobou existenci v rámci armády, protože důvody, které zazněly v červnu 2008, nadále trvají. Nicméně vzhledem k vážnému zájmu Jihomoravského kraje a snaze pomoci tomuto folklórnímu souboru v jeho další existenci vytvoříme určitý časový prostor navíc. Jeho existence v rámci současné struktury bude prodloužena do konce června příštího roku, ovšem s tím, že do konce letošního roku bude muset být tento soubor zcivilněn,“ uvedl náměstek ministryně obrany.

Zleva: hejtman Juránek, náměstek Šmerda a krajský zastupitel Husák Tisková koference k souboru Ondráš 1 Tisková koference k souboru Ondráš  2 Náměstek ministryně obrany-ředitel Kanceláře MO Radek Šmerda představil výsledky jednání k existenci souboru Ondráš

V souboru dnes působí čtrnáct vojáků. Ti mohou v souboru dál pokračovat jako civilisté, anebo přejít jako vojáci do jiných armádních struktur. Od 1. ledna 2009 bude soubor Ondráš působit i nadále v resortní struktuře a předpokládá se, že jeho vystoupení budou mírně omezena.

Tento soubor tak dostal další šanci pro jednání o své budoucnosti a zachování kulturního dědictví, které představuje, s vedením Jihomoravského kraje, potažmo s Ministerstvem kultury ČR.

Hejtman Stanislav Juránek potvrdil, že jednal s ministrem kultury, který je ochoten vzít Ondráš pod sebe jen v případě, že mu bude navýšena částka na činnost souboru ze státního rozpočtu.

Vstřícné gesto náměstka ministryně obrany Radka Šmerdy ocenili oba představitelé Jihomoravského kraje a přiznali, že budou usilovat o to, aby toto špičkové umělecké těleso nezaniklo a mohlo se například představit i v rámci našeho předsednictví v Evropské unii při významných příležitostech.