Ministerstvo obrany » Zpět na předchozí stránku » Česká konference rektorů jednala na Univerzitě obrany

Česká konference rektorů jednala na Univerzitě obrany

Na Univerzitě obrany v Brně se ve čtvrtek 12. června 2008 uskutečnilo 96. zasedání pléna České konference rektorů (ČKR), která sdružuje představitele 26 veřejných, dvou státních a 17 soukromých vysokých  škol v České republice.

Zasedání, jenž proběhlo v klubovém zařízení Univerzity obrany, se zúčastnil také náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vědu a vysoké školství prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc., který se mimo jiné dotkl otázky koncepce obnovy a budování infrastruktury veřejných vysokých škol s výhledem na roky 2009 – 2015. „Cílem je, aby byl do této bolavé otázky zaveden systém,“ řekl ve svém vystoupení.

Šestatřicet rektorů (z 45 členů ČKR se devět ze zasedání omluvilo) na svém celodenním setkání řešilo kromě formálních záležitostí či koncepce reformy ČKR také vztah veřejných a soukromých vysokých škol.

Zasedání se dále zabývalo otázkou Bílé knihy terciárního vzdělávání, novelou Zákona o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků, otázkou financování veřejných vysokých škol a rozpočtem na období let 2009 – 2011. Vysokým školám chybí letos půl miliardy korun. V příštím roce hrozí nebezpečí, že budou chybět miliardy dvě. V návrhu rozpočtu MŠMT se na rok 2009 počítá s částkou 21 080 miliard korun, potřebných by bylo 22 949 miliard.

Česká konference rektorů jednala na Univerzitě obrany 1 Česká konference rektorů jednala na Univerzitě obrany  2

„ČKR požaduje zásadní změnu rozpočtového rámce pro veřejné vysoké školy s výhledem na roky 2009 – 2011, který je v příkrém rozporu s programovým prohlášením vlády ČR. Dále požaduje, aby v rozpočtu veřejných škol byly plně započteny výkony a oprávněné navýšení prostředků s ohledem na předpokládaný růst mezd a vývoj inflace. Jen tak lze úspěšně realizovat reformy týkající se vysokých škol,“ praví se v usnesení 96. zasedání pléna ČKR.

Dalším klíčovým bodem, na kterém se zasedání jednoznačně usneslo, byla otázka univerzitních nemocnic: „ČKR vítá veřejný slib premiéra, že vláda nepřevede fakultní nemocnice na akciové společnosti před případným přijetím zákona o univerzitních nemocnicích. Nové řešení musí umožňovat univerzitám určovat a garantovat obsah, rozsah a kvalitu lékařského výzkumu a vzdělávání,“ stojí mimo jiné v usnesení.

Česká konference rektorů jednala na Univerzitě obrany  3 Česká konference rektorů jednala na Univerzitě obrany  4 Česká konference rektorů jednala na Univerzitě obrany 5

„Krásné, bezproblémové a konstatační,“ řekl na závěr setkání rektorů předseda ČKR prof. Ing. Jan Hron, DrSc. „Účastníci vysoce oceňovali perfektní technicko-organizační zabezpečení celé akce ze strany Univerzity obrany a cítili se velmi dobře v příjemném prostředí Klubu UO, který je svými parametry pro takové zasedání jako stvořen,“ dodala tajemnice České konference rektorů RNDr. Marie Fojtíková.