Seznam příslušníků RAF, odsouzených, žalářovaných nebo zavražděných v období padesátých let komunistickou justicí, StB a příslušníky pohraniční stráže

ALTMAN František AFC

MRVÍK Antonín

AMBROŽ Ladislav

MUCHA Jiří

ANTÁLEK Štefan

MURCEK Vilém

BENEŠ Josef

MÜLLER Silvestr

BRYKS Josef OBE

NEDĚLKA Vladimír

† 12/08/57 ve vězení

NETOPIL Bohumil

CZERNÝ Mečislav

NĚMEC Ludvík

ČAPKA Josef DFM

NOVÁK Valentin

ČERMÁK Jan

NOVOTNÝ Emanuel

ČERNÝ Miroslav

NOVOTNÝ Josef

DOBROVOLNÝ Jaroslav

ONDRŮJ Vlastimil

DOČKAL Alois

PÍKA Milan

DOKTOR Jaroslav

PLEVKA Jaroslav

DOMINIK Vladimír

PLZÁK Jan

DROZD František

PROCHÁZKA Zdeněk

DVORSKÝ Stanislav

PROKOP Jan

FAJTL František DFC

PŘIBYL Karel

FALTYS František

PUKANČÍK Pavol

FAMFULE František

ROUBAL Vladislav

FIŠER Vladimír

15/10/51 zastřelen na útěku

FLEKAL Josef AFC

ROUŠAR Zbyněk

FRIEDL Jaroslav

SCHOŘ Karel

FÜRBACH Jan

SKLENÁŘ Bohumil

GRANT Jiří

SKOPAL Jan

HAERING Rudolf DFM

SLADKOVSKÝ Josef

HAVLÍČEK Miloslav

SLÁNSKÝ Vladimír

HÁJEK Jaroslav

SOUDEK Rudolf

HLOBIL Alois

STEHLÍK Josef

HOFRICHTER Jaroslav

STOLAŘÍK František

HOLODA Gejza

STŘÍBRNÝ Josef

HOMOLKA Václav

STUDENÝ Antonín

HLUČKA Stanislav

SVÁTEK Karel

HRUBÝ Otakar DFC

ŠEDA Karel

CHÁBERA František

ŠIKL Václav

CHOCENSKÝ Viktor Václav

ŠIMON Eduard

CHRÁST Vlastimil

15/10/49 zastřelen při zatýkání

IRVING Jan

ŠIŠKA Alois

JANOUŠEK Karel KCB

ŠIŠPERA Jaroslav

JAROŠ Bohuslav

ŠLOUF Karel

JELÍNEK Josef

ŠPIŘÍK Antonín

KLEISSL Josef

ŠROM Leopold

KNAIFL Karel

ŠTANC Alois

KOLÍNSKÝ Miroslav

ŠTĚPÁNEK Miloslav

KONOPICKÝ Alois

ŠVANDELÍK Jaroslav

KOPAL Karel

TRUHLÁŘ Jan

KOPECKÝ Václav DFC

TRUNKÁT Milan

KOSEK Josef

TRUXA Karel

KOSTOHRYZ Jan DSO

VALOUŠEK Ladislav

KOZÁK Mečislav

VAŠEK Antonín

KROPŠ Viktor

VILDOMEC Karel

KUDRNKA Eduard, MUDr.

VLACHÝ Jaroslav

KVĚT Richard

VOŠTA Štěpán

LIŠKA Bohumil

WAIDLICH Viktor

LUKÁŠ Vojtěch

† 28/05/49 zastřelen při zatýkání

MACENAUER Antonín

WÁGNER Jan

MACHÁLEK František

WEBER František

MANSFELD Miroslav DSO, DFC

ZBOŘIL Felix AFC

MATĚJKA Jan

ZIMA Rudolf

MRÁZEK Karel DSO, DFC

 


(Z publikace Zdeňka Těšínského Zapomenutí muži)

Z dopisů letců či pozůstalých, které připojili k rehabilitačnímu dotazníku, vyplynulo, že naprostá většina těch, kteří nebyli uvězněni, byla jinak perzekvována. Přišli o zaměstnání, byli vystěhováni z bytů, zaměstnáni mohli být zpravidla jen jako manuální pracovníci, jejich děti nesměly studovat ani na střední škole, byli degradováni, zbaveni vyznamenání a pronásledováni StB.
Je zcela samozřejmé, že se nám nepodařilo podchytit všechny, kteří byli za totalitního režimu vězněni.